آنکه باشد بی ریا او صادق است  در کلامش چون محمّد صادق است  هر حدیثش باب علم و دانشی است  تا ابد استاد اعظم صادق است
یکشنبه, 18 مرداد 1394 ساعت 14:56
پنج شنبه, 21 خرداد 1394 ساعت 13:30